Strona główna / Ubezpieczenia na Życie / Grupowe ubezpieczenia na życie

Menu działu

Grupowe ubezpieczenia na życie

Dlaczego warto ubezpieczyć się grupowo

Grupowym ubezpieczeniemna życie mogą zostać objęci pracownicy małych i średnich firm, zatrudnieni na umowę o pracę i będący w wieku między 16-tym a 65-tym rokiem życia.

Do ubezpieczenia może przystąpić także właściciel firmyUmowę ubezpieczenia zawiera pracodawca na rzecz swoich pracowników. Umowa może zostać zawarta, jeśli:

  • w przedsiębiorstwie zatrudniającym do 15 osób do ubezpieczenia grupowego przystąpi, co najmniej 75% zatrudnionych, ale nie mniej niż 3 osoby
  • w większej firmie ubezpieczeniem zostanie objętych minimum 50% pracowników, ale nie mniej niż 12 osób.

Korzyści wynikające z grupowego ubezpieczenia na życie

Korzyści dla Pracodawcy:

  • skuteczne wspomaganie zarządzania firmą dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej
  • kształtowanie polityki płacowej dzięki możliwości wliczania składek w koszty uzyskania przychodu
  • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej
  • zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci Pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
  • duża swoboda w stworzeniu własnego ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb firmy i pracowników - zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń i wysokość składek
  • możliwość zmiany wysokości składki, zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń w każdą rocznicę zawarcia umowy.

Korzyści dla Pracownika:

  • pomoc finansowa dla Rodziny Pracownika w przypadku jego śmierci lub choroby
  • pełna ochrona przy znacznie niższej składce, niż w przypadku zawarcia polisy indywidualnej.

 

Zobacz inne ubezpieczenia na Życie:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl