Strona główna / Ubezpieczenia Majątkowe / Ubezpieczenia od kradzieży, rabunku i dewastacji

Menu działu

Ubezpieczenia od kradzieży, rabunku i dewastacji

Co podlega ubezpieczeniu od kradzieży, rabunku i dewastacji

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe w miejscu ubezpieczenia (lokalu) wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczeniu podlegają:

  • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i niebędące w użytkowaniu maszyny, aparaty i ich części zapasowe, narzędzia),
  • mienie osób trzecich, przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży,
  • wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • gotówka i inne wartości pieniężne, tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platynę i metale z grupy platynowców.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Majątkowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl