Strona główna / Ubezpieczenia Majątkowe / Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Menu działu

Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje: budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady adaptacyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe tj. surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, opakowania i wyroby gotowe, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników oraz niskocenne składniki majątku.

O ile polisa nie stanowi inaczej, ubezpieczeniem mogą być objęte szkody w mieniu spowodowane wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • uderzenia pojazdu lądowego,
 • huraganu,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • trzesięnia ziemi,
 • lawiny,
 • zapadania lub osuwania się ziemi,
 • zalania,
 • ciężaru śniegu lub lodu,
 • pękania rur,
 • upadku drzew lub masztów,
 • powodzi.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Majątkowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl