Strona główna / Ubezpieczenia Majątkowe / Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Menu działu

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt elektroniczny, pod warunkiem, że jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ubezpieczenie może objąć zewnętrzne nośniki danych wraz z kosztem odtworzenia utraconych danych oraz dodatkowe koszty pracy poniesione w następstwie szkody rzeczowej, a wynikające z wynajęcia zastępczego systemu komputerowego.

Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Są to m.in. szkody powstałe w wyniku:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • dymu i sadzy,
 • agresywnych gazów,
 • wody i wilgoci,
 • awarii klimatyzacji,
 • krótkiego spięcia,
 • zwarcia i innych przyczyn elektrycznych,
 • błędów w obsłudze,
 • braku doświadczenia,
 • niedbalstwa pracowników,
 • kradzieży z włamaniem.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Majątkowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl