Strona główna / Ubezpieczenia Majątkowe / Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Menu działu

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Warunki i zakres ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte, będące własnością lub będące w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ubezpieczeniu podlegają przedmioty znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje następujące przedmioty:

  • szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne),
  • oszklenia ścienne i dachowe,
  • płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych,
  • szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,
  • tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku, itp.,
  • neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
  • witraże,
  • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
  • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Majątkowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl