Strona główna / Ubezpieczenia Finansowe / Gwarancje zapłaty należności handlowych

Menu działu

Gwarancje zapłaty należności handlowych

Zalety uzyskania gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wierzytelności handlowych jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za dostarczony towar lub usługę z odroczonym terminem płatności.

Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej odpowiada wysokości należności dostawcy wobec odbiorcy, wynikających z wystawionych faktur. Możliwość zadłużania się kupującego ograniczona jest tym samym wysokością sumy gwarancyjnej złożonej gwarancji.

Główne zalety uzyskania gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych:

  • zwiększenie wiarygodności odbiorcy towarów lub usług jako partnera w interesach,
  • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania,
  • możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności za nabywane towary lub usługi,
  • wspomożenie rozwoju podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Finansowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl