Strona główna / Ubezpieczenia Komunikacyjne / Ubezpieczenia osobowe

Menu działu

Ubezpieczenia osobowe

Czym sa ubezpieczenia osobowe

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego jest to dział ubezpieczeń gospodarczych, odrębnie uregulowany w art. 829 do art. 834 kc.

Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy umowy ubezpieczenia, których przedmiot może w szczególności dotyczyć:

  • przy ubezpieczeniu na życie – śmierci lub dożycia przez podmiot umowy oznaczonego wieku,
  • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia osobowe rządzą się innymi regułami prawnymi, co ważne o charakterze bezwzględnie obowiązujących, od reguł prawnych normujących ubezpieczenia majątkowe, w czym wyraża się główna konsekwencja prawnego podziału umowy ubezpieczenia.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl