Strona główna / Ubezpieczenia Komunikacyjne / Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Menu działu

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Warunki i świadczenia wchodzące w skład ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie, gdy w wyniku wypadku posiadacz polisy zginie lub dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie zaistniałe podczas:

  • ruchu pojazdu,
  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • postoju pojazdu,
  • naprawy pojazdu,
  • załadunku i rozładunku pojazdu.

Ubezpieczenie może obejmować kilka rodzajów świadczeń:

  • wypłata pełnej wysokości SU przy całkowitym inwalidztwie,
  • wypłata części SU uzależnionej od procentu w jakim ubezpieczony doznał częściowego trwałego uszkodzenia ciała,
  • 50% lub 100% SU w przypadku śmierci

Najczęściej oferowane ubezpieczenia Komunikacyjne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl