Strona główna / Ubezpieczenia Komunikacyjne / Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdow mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

Menu działu

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdow mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

Warunki umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z artykułami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego to zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie wszelkie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Warunki umowy OC:

  • po powstaniu szkody, ubezpieczyciel wstępuje w obowiązki sprawcy szkody, czyli staje się zobowiązany do jej naprawienia
  • umowa obejmuje zdarzenia powstałe na terenie innych państw, związanych umową w zakresie zaspokajania roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów.

Zobacz inne ubezpieczenia Komunikacyjne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl