Strona główna / Ubezpieczenia Techniczne / Ubezpieczenia mienia w transporcie

Menu działu

Ubezpieczenia mienia w transporcie

Rodzaje ubezpieczenia mienia w transporcie

Zakres podstawowy ubezpieczenia mienia w transporcie obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych wskutek:

 • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu,
 • uderzenia lub upadku statku powietrznego,
 • huraganu, gradu,
 • powodzi, deszczu nawalnego,
 • trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi, lawiny,
 • upadku obiektu zewnętrznego,
 • rabunku, celowego uszkodzenia,
 • wypadku środka transportu
 • kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu;
Zakres rozszerzony obejmuje dodatkowo (poza zakresem podstawowym):
 
 • ubezpieczenie mienia w transporcie od szkód powstałych na skutek: kradzieżyz włamaniem oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu.
Zakres pełny obejmuje:
 
 • ubezpieczenie szkód powstałych na skutek wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Techniczne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl