Strona główna / Ubezpieczenia Techniczne / Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszelkich zdarzeń

Menu działu

Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszelkich zdarzeń

Warunki ubezpiecznia maszyn budowlanych od wszelkich zdarzeń

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń daje ochronę ubezpieczeniową, którą objęte są maszyny eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez ubezpieczonego w trakcie ich pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i związanymi z tym pracami.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, niewymienione w OWU(ogólnych warunkach ubezpieczenia) oraz postanowieniach dodatkowych.

Zaliczane są do nich szkody spowodowane przez:

 • błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
 • wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna,
 • błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
 • błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny,
 • celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • działanie sił odśrodkowych,
 • niedobór wody w kotłach,
 • nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,
 • dostanie się ciała obcego,
 • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
 • wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Techniczne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl