Strona główna / Ubezpieczenia Techniczne / Ubezpieczenie maszyn od awarii

Menu działu

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Czego dotyczy ubezpieczenia maszyn od awarii

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie.

Umowa ubezpieczenia dotyczy maszyn i urządzeń stanowiących własność ubezpieczającego lub znajdujących się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Techniczne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl