Strona główna / Ubezpieczenia Techniczne / Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych

Menu działu

Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych

Ochrona zapewniona przez ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych obejmuje swoją ochroną szkody których nie obejmuje gwarancja i jest zalecane dla bardzo drogich urządzeń.

Najczęściej stosowany zakres ochrony ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych chroni maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku, w czasie remontu i konserwacji i podczas przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia.

Zakres ochrony najczęściej obejmuje :

  • Szkody mające swoją przyczynę poza maszyną (powódź, deszcz nawalny, itp.), najczęściej na zasadzie all risk
  • Szkody spowodowane działaniem człowieka (nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie, błąd operatora, celowe zniszczenie przez osoby trzecie itp.)
  • Szkody spowodowane wadami produkcyjnymi (błąd w projektowaniu lub konstrukcji ,użycie wadliwego materiału lub wady fabryczne)
  • Szkody eksploatacyjne (przepięcia, zwarcia, działania sił odśrodkowych, uszkodzenia izolacji)
  • Ekspresowe sprowadzenie części oraz koszty cła i frachtu
  • Istniej również możliwość rozszerzenia o ochrony o ubezpieczenie utraty zysku firmy, jako następstwa ubezpieczonej awarii.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Techniczne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl