Strona główna / Ubezpieczenia Techniczne / Ubezpieczenie robót budowlano - montażowych

Menu działu

Ubezpieczenie robót budowlano - montażowych

Co obejmuje ubezpieczenia robót budowlano - montażowych

Ubezpieczenie robót budowlano - montażowych zabezpiecza przed szkodami i wypadkami mającymi miejsce w trakcie ich trwania.Z mocy dodatkowych klauzul ubezpieczeniem tym obejmuje się w szczególności:

  • ubezpieczenia w okresie gwarancji,
  • ubezpieczenia podziemnych kabli, rur i innych urządzeń,
  • usunięcia rumowiska,
  • przedłużenia okresu prac budowlano-montażowych,
  • wzrostu / spadku wartości kontraktu,
  • ubezpieczenia prób maszyn i instalacji,
  • ubezpieczenia ryzyka projektanta,
  • ubezpieczenia robót odebranych lub oddanych do eksploatacji.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Techniczne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl