Strona główna / O firmie / Kapitalny Broker / Kapitał dziś

Menu działu

Kapitał dziś

Kancelaria Brokerska "KAPITAŁ" Sp. z o.o.

Kancelaria Brokerska "KAPITAŁ" Sp. z o.o. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym specjalizującym się w obsłudze:
- miast i gmin,
- spółdzielni i wspólnot,
- spółek miejskich,
- zakładów produkcyjnych,
- spółek prywatnych.

Kapitał, przy pomocy 3 licencjonowanych brokerów oraz doskonałego zespołu obsługującego, oferuje swoim Klientom pełny zakres usług w dziedzinie ubezpieczeń technicznych, odpowiedzialności cywilnej, osobowych, finansowych, komunikacyjnych.

Jako reprezentant Klienta wobec ubezpieczycieli działamy wyłącznie w interesie Klienta zlecającego nam obsługę brokerską. Rola, jaką pełni broker w relacjach KLIENT - UBEZPIECZYCIEL, często określana jest mianem "adwokata ubezpieczeniowego".

Relację między brokerem ubezpieczeniowym a Klientem korzystającym z jego usług, reguluje umowa brokerska i udzielone na jej podstawie pełnomocnictwo brokerskie.

Naszym KAPITAŁEM jest wiedza i doświadczenie, które zdobywaliśmy pracując
20 lat w branży, a już przez prawie 15 lat pod marką
Kancelaria Brokerska KAPITAŁ
.

Gwarancją niezależności brokera ubezpieczeniowego są ustawowe zakazy, zgodnie z którymi nie może:

  1. wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,
  2. pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
  3. być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,
  4. posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Warto zaufać KAPITALNEMU BROKEROWI.

W kilku słowach, dlaczego Kancelaria Brokerska „KAPITAŁ” Sp. z o.o.?

  • brokerzy Kancelarii posiadają aktualną wiedzę na temat rynku ubezpieczeniowego i rodzajów ubezpieczeń oferowanych przez Ubezpieczycieli,
  • nie pobieramy od Klienta, żadnego wynagrodzenia,
  • Kapitał posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 luty 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 275) z sumą gwarancyjną 1.250.618,00 EURO na jednno zdarzenie i 1.875.927,00 EURO na wszystkie zdarzenia – co również znakomicie chroni interesy Klientów brokera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl