Strona główna / O firmie / Nasi Klienci / Spółdzielnie i Wspólnoty

Menu działu

Spółdzielnie i Wspólnoty

Kancelaria Brokerska KAPITAŁ obsługuje kilka tysięcy pojedynczych wspólnot mieszkaniowych. Spora część z nich zrzeszona jest w spółdzielniach mieszkaniowych lub jest pod zarządem profesjonalnych zarządców nieruchomości.

Zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz Prezesi spółdzielni mieszkaniowych doceniają:

  • maksymalnie dopasowane rozwiązania ubezpieczeniowe pod specyfikę związaną z mieszkalnictwem,
  • bogate doświadczenie w ubezpieczaniu majątku spółdzielni,
  • specjalnie skonstruowane umowy ubezpieczeń, które akceptowalne są przez towarzystwa ubezpieczeń,
  • profesjonalizm na każdym etapie kontaktu zarówno z Brokerem jak i Asystentami Brokera,
  • stały kontakt z Brokerem i jego pomocnikami,
  • spersonalizowaną obsługę polis, która procentuje w każdym kolejnym roku współpracy.

Zapoznaj się z ofertą ubezpieczeń dla Spółdzielni i Wspólnot:

Ubezpieczeni OC z tytułu prowadzonej działalnośći i posiadanego mienia   Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
Ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania   Ubezpieczenie AutoCasco w związku z ruchem i postojem pojazdów
Ubezpieczenie OC zawodowej   Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie OC menedżerów (D&O)   Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych   Ubezpieczenie na życie z kapitałem
Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji   Grupowe ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie wartości pieniężnych   Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego   Ubezpieczenia Zdrowotne
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia   Ubezpieczenie Utraty Zysku

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pełną listą referencyjną obsługiwanych Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych, prosimy o kontakt pod numerem 32 235 74 99.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl