Strona główna / O firmie / Nasi Klienci / Spółki miejskie

Menu działu

Spółki miejskie

Nasze doświadczenie, w tej grupie Klientów bazuje na obsłudze kilkunastu spółek wodociągowych oraz kilkunastu spółek specjalistycznych podlegających pod zarząd miasta.

Spółki miejskie (wodociągowe) są grupą Klientów, która łączy ze sobą wiele aspektów komercyjnych i samorządowych.

Ze względu na swoją specyfikę, najważniejsze w zakresie ich obsługi jest:

  • doświadczenie Kapitalnego Brokera w ubezpieczeniu majątku spółek ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury,
  • wiedza poparta praktyką przy ocenie ryzyka w zakresie prowadzenia działalności, znajomość mocnych jak i słabych stron większości spółek wodociągowych (nie możemy generalizować ale nasi Brokerzy posiadają tutaj wystarczająca wiedzę aby sprawnie przygotować ubezpieczenie każdej spółki z tego sektora),
  • profesjonalizm w każdym aspekcie działania,
  • doskonale przygotowane przetargi na ubezpieczenia, które mają swoje rozstrzygnięcia pomimo specyficznych warunków ubezpieczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń dla Spółek miejskich i wodociągowych:

Ubezpieczeni OC z tytułu prowadzonej działalnośći i posiadanego mienia   Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
Ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania   Ubezpieczenie AutoCasco w związku z ruchem i postojem pojazdów
Ubezpieczenie OC zawodowej   Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie OC menedżerów (D&O)   Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych   Ubezpieczenie na życie z kapitałem
Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji   Grupowe ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie wartości pieniężnych   Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego   Ubezpieczenia Zdrowotne
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia   Ubezpieczenie Utraty Zysku

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pełną listą referencyjną obsługiwanych spółek miejskich ze szczególnym uwzględnieniem wodociągów, prosimy o kontakt pod numerem 32 235 74 99.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl