Strona główna / O firmie / Nasi Klienci / Spółki prywatne

Menu działu

Spółki prywatne

Działalność prywatna i majątek własny ich właścicieli powinien być odpowiednio zabezpieczony dobrze skonstruowanym zakresem ochrony. Warto zaufać specjalistom, którzy obsługują na śląsku i w opolu wiele firm i działalności gospodarczych.

Różnorodność działalności prowadzonej przez spółki prywatne wymaga różnorodnych rozwiązań. Kancelaria Brokerska Kapitał wie jak skonstruować umowę ubezpieczeniową tak, aby zagwarantować Państwa firmie maksymalną ochronę.

Spółkom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą możemy zaproponować:

  • indywidualne podejście do Państwa działalności,
  • dogłębną analizę każdego przypadku oraz skonstruowanie najkorzystniejszego zakresu ochrony z uwzględnieniem czynnika kosztu ubezpieczenia,
  • dobór najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia,
  • zwiększony zakres bezpieczeństwa dla Państwa działalności,
  • świetną jakość usług, docenianą przez wszystkich naszych Klientów,
  • ochronę w życiu prywatnym dla kadry zarządzającej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń dla spółek prywatnych:

Ubezpieczeni OC z tytułu prowadzonej działalnośći i posiadanego mienia   Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
Ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania   Ubezpieczenie AutoCasco w związku z ruchem i postojem pojazdów
Ubezpieczenie OC zawodowej   Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie OC menedżerów (D&O)   Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych   Ubezpieczenie na życie z kapitałem
Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji   Grupowe ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie wartości pieniężnych   Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego   Ubezpieczenia Zdrowotne
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia   Ubezpieczenie Utraty Zysku
Ubezpieczenia maszyn od awarii   Gwarancje przetargowe
Ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych   Gwarancje zwrotu zaliczki
Ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszelkich zdarzeń   Gwarancje dobrego wykonania kontraktu
Ubezpieczenia robót budowlano-montażowych   Gwarancje usunięcia wad i usterek
Ubezpieczenia mienia w transporcie   Gwarancje zapłaty należności handlowych

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pełną listą referencyjną obsługiwanych spółek prywatnych, prosimy o kontakt pod numerem 32 235 74 99.

 

Projektowanie stron: IntraCOM.pl