Strona główna / O firmie / Nasi Klienci / Zakłady produkcyjne

Menu działu

Zakłady produkcyjne

Od roku 1997 ubezpieczamy wiele zakładów produkcyjnych na śląsku. Są z nami do dziś dzień doceniając wiedzę i zaangażowanie naszych Brokerów.

Zakłady produkcyjne, to szczególna grupa Klientów w portfelu Kancelarii Brokerskiej KAPITAŁ. Z uwagi na specyfikę własnej produkcji wymaga ona odpowiedniej pomocy ze strony wykwalifikowanego doradcy ubezpieczeniowego, który powinien znać tą branżę. Sama znajomość branży, to jednak nie wszystko, ponieważ dopiero współpraca z kadrą zarządzającą pozwala opracować najlepszy zakres ubezpieczeń

Dla zakładów produkcyjnych Kapitalny Broker może zaoferować:

  • indywidualne podejście do każdego Klienta, z uwzględnieniem jego charakterystyki produkcji,
  • nasze dotychczasowe doświadczenie w ubezpieczeniu produkcji,
  • pomoc w doborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej,
  • doradztwo i pomoc w obsłudze ubezpieczeń,
  • zwiększony zakres bezpieczeństwa w stosunku do standardowych zapisów,
  • optymalne dostosowanie warunków ubezpieczenia do potrzeb,
  • oszczędność czasu Państwa pracowników, a co za tym idzie oszczędność kosztów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń dla zakładów produkcyjnych:

Ubezpieczeni OC z tytułu prowadzonej działalnośći i posiadanego mienia   Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
Ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania   Ubezpieczenie AutoCasco w związku z ruchem i postojem pojazdów
Ubezpieczenie OC zawodowej   Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie OC menedżerów (D&O)   Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych   Ubezpieczenie na życie z kapitałem
Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji   Grupowe ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie wartości pieniężnych   Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego   Ubezpieczenia Zdrowotne
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia   Ubezpieczenie Utraty Zysku
Ubezpieczenia maszyn od awarii   Gwarancje przetargowe
Ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych   Gwarancje zwrotu zaliczki
Ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszelkich zdarzeń   Gwarancje dobrego wykonania kontraktu
Ubezpieczenia robót budowlano-montażowych   Gwarancje usunięcia wad i usterek
Ubezpieczenia mienia w transporcie   Gwarancje zapłaty należności handlowych

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pełną listą referencyjną obsługiwanych zakładów produkcyjnych, prosimy o kontakt pod numerem 32 235 74 99.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl