Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej / Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Menu działu

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Zakres ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje:

  • odpowiedzialność z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości i mienia ruchomego
  • ustawową odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i rzeczowe wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, bez żadnego uszczegółowienia
  • ryzyko nieprawidłowego wykonania zlecenia.

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Oprócz podstawowych warunków ubezpieczenia, istnieje możliwość objęcia ochroną szeregu klauzul dodatkowych, takich jak:

  • rozszerzenie zakresu terytorialnego
  • szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu,
  • szkody poniesione przez pracowników ubezpieczającego, będące następstwem wypadku przy pracy itp.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl