Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej / Ubezpieczenie OC menadżerów (D&O)

Menu działu

Ubezpieczenie OC menadżerów (D&O)

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej menadżerów

Ubezpieczenie D&O przeznaczone jest dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed stratami finansowymi spowodowanymi decyzjami osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu D&O ma chronić osoby ubezpieczone przed koniecznością osobistego ponoszenia materialnego ciężaru roszczeń kierowanych przez osoby poszkodowane (akcjonariuszy, udziałowców, kontrahentów, wierzycieli) do członków władz spółki, w związku z ich nieprawidłowym zachowaniem lub bezczynnością, w sytuacji, gdy określone działanie jest wymagane. Problem ten zostaje dzięki ubezpieczeniu przerzucony na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC członków zarządu nie tylko obejmuje ochroną osoby trzecie, chroni także własną spółkę.

Ochrona zapewniana przez ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O chronią przed sytuacjami, w których szkoda nastąpiła na skutek braku należytej staranności, poprzez:

  • naruszenie zaufania
  • przekroczenie umocowania
  • działanie na szkodę spółki
  • złożenie fałszywego oświadczenia lub oświadczenia wprowadzającego w błąd
  • naruszenie praw pracowniczych itp.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

.


Projektowanie stron: IntraCOM.pl