Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej / Ubezpieczenie OC Zawodowej

Menu działu

Ubezpieczenie OC Zawodowej

Przedmiot ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności zawodowych.

Ubezpieczenie pokrywa trzy rodzaje szkód:

  • szkody rzeczowe (szkody w mieniu osób trzecich),
  • szkody osobowe (wyrządzenie szkody osobie trzeciej),
  • czyste straty finansowe (skutek szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego, osoba trzecia poniosła straty finansowe np. wydatki lub utraciła przychód).

Zobacz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl