Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej

Menu działu

Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej

Czym jest ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego, zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego.

Ubezpieczenie OC jest najbardziej popularnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Wynika to niewątpliwie z faktu, że jest ono obowiązkowe. Mówi o tym art. 23 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę o ubezpieczeniu OC. Jest to obowiązek, który trzeba wykonać najpóźniej w dniu, w którym rejestrujemy pojazd.

Najczęściej oferowane ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl