Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej / Ubezpieczenia finansowe

Menu działu

Ubezpieczenia finansowe

Czym są ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe to bardzo szeroka grupa produktów oferująca ochronę zarówno dla spółek, jak i dla członków ich władz oraz pracowników.

Ubezpieczenia Finansowe to nowatorskie podejście do zabezpieczania środków finansowych, zarówno przeznaczonych na oszczędności jak i tych przeznaczonych na inwestycję.

Ubezpieczenie finansowe obejmuje:

  • zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta gwarancji na wypadek nie wywiązania się przez Ubezpieczającego ze zobowiązań, którego gwarancja dotyczy
  • ochronę ustępujących członków zarządu (na okres do 6 lat) oraz nowych podmiotów zależnych spółki.

Najczęściej oferowane ubezpieczenia Finansowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl