Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej / Ubezpieczenia na życie

Menu działu

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie gwarancją poczucia bezpieczeństwa

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat – od 28 do 58 roku życia.

Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego śmierć. Śmierć oznacza również koniec obowiązku opłacania składek.

Najczęściej oferowane ubezpieczenia na Życie:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl