Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej / Ubezpieczenia techniczne

Menu działu

Ubezpieczenia techniczne

Ogólne warunki ubezpieczeń technicznych

Przedmiotem tego rodzaju ubezpieczenia są określone w umowie maszyny po pomyślnym zakończeniu prób technicznych lub eksploatacyjnych oraz przyjęciu ich do eksploatacji, stanowiące własność Ubezpieczającego, bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

Maszyny określone w umowie ubezpieczenia są objęte ochroną:

  • w miejscu wymienionym w umowie,
  • podczas eksploatacji,
  • podczas konserwacji,
  • w trakcie napraw lub remontów oraz montażu, demontażu,
  • w miejscu czasowego przechowywania w trakcie prac wykonywanych w ramach działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać kosztom zastąpienia ubezpieczonej maszyny przez maszynę tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności

Najczęściej oferowane ubezpieczenia Techniczne:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl